För företag

POP AT WORK

Erbjud dina medarbetare att träna medveten närvaro på jobbet. Practise of presence/ POP som bidrar till bättre fokus, reducerad stress,  ökad kreativitet och gemensamma upplevelser och bättre social arbetsmiljö m m.

Antingen tränar vi enbart på att andas vilket är ett sätt att sänka stress och ger många hälsoeffekter eller så väljer ni yoga, meditation  eller en kombination av allt. Ni väljer vad ni behöver.

Återhämtning och tempoväxling på arbetstid är en möjlighet att tillsammans få tid att öppna upp. Att få hjälp att koppla bort och koppla av kan göra stor skillnad för känslan av hanterbarhet och ökad känsla av kontroll och mening. Regelbundet eller vid enstaka tillfällen för att höja kunskapen om för att förädla sin hälsa och samtidigt medarbetarnas arbetsmiljö.

Pris ( exkl 6 % moms)
Infomöte är kostnadsfritt
Från 1950 kr/ 60 min.
Längre abonnemang enligt ök

MÖTESFACILITERING
Närvarande och idérik
Börja mötet med stillhet och få alla på samma frekvens. Att synka arbetsgruppen innan man går in i det som ska avhandlas, projekteras eller planeras, genom att börja ändra förutsättningarna för mötet kanske bidrar till andra perspektiv och nya tankar.

Att sänka stressnivån ökar inte bara välbefinnandet utan öppnar också upp för kreativitet och kanske möjliga nya lösningar som kan vara svåra att identifiera under stress. Vill ni prova att ha ett möte med utgångspunkt i ett mer öppet sinne boka gärna mig som facilitator där jag också hjälper er utmana era egna sanningar, för att ni ska kunna fatta ännu mer grundade beslut.

Begär offert.

WORKSHOP
Mening och motivation i (arbets)livet

Känns det inte meningsfullt med det du håller på  med ? Don´t do it.
Är det bara tråkigt  just nu ? Kanske du ska göra det ändå. 

Skillnaden på det du upplever meningsfullt och motiverande  jämfört med meningslöst kan ligga i dina grundläggande värderingar.  Och bättre koll på vilka de faktiskt är kan bidra till att du börjar se mening och engagemang i det du väljer att vara delaktig i.  Att även det tråkiga kan kännas givande när du också förhåller dig till dem på ett annat sätt.

Har du koll på  företagets värderingar ? Har du koll på dina egna värderingar ?

Det som finns kanske omedvetet inom dig och styr ditt agerande i situationer. När du sen börjar reflektera, analysera och se  dina beteendemönster och synliggör vilka värderingar som är grundläggande för dig i din tillvaro kan du få grepp om varför du gör som du gör och om det överensstämmer med företagets.

I ett organisatoriskt sammanhang är det intressant att också identifiera bemötande och beteendemönster för att se vilka värderingar, vilken kultur som faktiskt är styrande i verksamheten oavsett vad som står i företagets nedtecknade värderingsgrund. Och där kommer individens, medarbetarens egna värderingar in i bilden. Värderingarna styr inte bara   ditt agerande utan är också en grund för motivation i livet. Och ju bättre insikt och koll på de personliga värderingarna , medvetenhet om organisationens värderingar samt kongruens dem emellan desto högre grad av engagemang, kreativitet, långsiktighet har det visat sig.  Liksom att det har positiv inverkan på tillit och samarbeten i team. Det innebär inte att dina och företagets värderingar behöver vara exakt lika men om det är helt olika kanske det uppstår konflikter. Konflikter mellan dig och arbetsgivaren eller kanske en inre konflikt. Klarhet kring dina och kännedom om organisationens värderingar bidrar till starkare engagemang och ett psykiskt välmående hos medarbetaren.

Känns det intressant ?
Börja med att fundera varför ni vill ha det ? Vad ser ni som önskad effekt av en sådan workshop ?

För offert och för att bolla era behov och önskemål ring 073 820 4800 eller mejla info@minnafahlstrom.se alt info@younitypm.se