ACT- samtalsterapi

Terapeut under utbildning
Jag vidareutbildar mig till samtalsterapeut på HumaNova i Stockholm och kommer från om med februari/ mars 2021 erbjuda samtalsterapi som en del i min utbildning. Utbildningen är deltid på två år och jag beräknas därför vara klar hösten 2022.

Utbildningen jag går är en basutbildning/ steg 1 i psykoterapi baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och brukar benämnas som den tredje vågens KBT.

Vi träffas i min studio i Tyresö, utomhus eller digitalt.

Vad är då ACT-terapi?
ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och mindfulness i kombination med aktiv handling. ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.

Inom ACT finns olika tekniker och övningar många av dem bygger på medveten närvaro och acceptans inför bland annat de obehagliga känslor och tankar vi har.
– ACT går ut på att lära sig agera på sätt som fungerar och som tar oss loss när vi på olika sätt har fastnat i våra tankar och känslor.
– ACT erbjuder verktyg att identifiera beteenden och göra val som gör att livet fungerar och får dig må bra.
– ACT har en holistisk syn på människan

Metoden har i forskning visat sig effektiv mot stress, smärta och depressioner. Även ångest, ätstörningar och övervikt har i ett antal studier blivit hjälpta på olika sätt av ACT. Vissa klienter med kraftigare ångest t ex kan behöva annan terapi först.

Vill ha mer info så hör av dig.

Vill du eller någon du känner bli träningsklient?
Att vara träningsklient innebär att du under visst antal tillfällen timmar som känns lämpligt för dig kommer till samtal med mig. Det handlar helt enkelt om att jag som utbildar mig sak praktisera ACT som terapimetod i syfte att stötta/ hjälpa dig att jobba med något dilemma du har eller något du vill utforska för att komma framåt på din väg.

Det är ett önskemål att jag som terapeut under utbildning också kan få spela in samtal med mobilkamera där jag syns ch hörs (men även din röst hörs) för att jag i min handledning med lärare och kurskamrater ska kunna utveckla mig i enlighet med ACTs teori och praktik. Syftet är att se/ höra hur jag som samtalsterapeut använder mig av verktyg och övningar inom ACT.

Om du är någon jag känner väl kommer jag lämpligen ( om du vill ) slussa dig till någon av mina kurskamrater för att ge dig bästa möjliga förutsättningar för dina samtal.

Samtal med terapeutkandidat kostar 300 kr /samtal.

Är du intresserad ? Välkommen att mejla eller ring.