Om

JAG VILL
Inspirera individer, grupper och företag om hur medveten närvaro t ex med hjälp av andning , yoga eller meditation kan skapa utrymme i kroppen och stillhet i sinnet.

Tillåta det mänskliga och mellanmänskliga att få vara med oavsett sammanhang. För att kunna möta sig själv och andra med öppensinnad och kärleksfullt. Försöka se hur det egentligen är och syna alla föreställningar vi går omkring med om hur vi borde vara och leva.

Utrymme att vara, bidrar till en känsla av acceptans samt ro, där energi och kreativitet kan frigöras.

YOUNITY PEACEFUL MEETINGS
Långt namn som inte säger något om yoga egentligen. Eller ? Yoga som är sanskrit betyder förening liksom innebörden av unity lite grann speglar samma idé. Younity som jag valt skriva det signalerar Yo (ga) men även att yoga är så mycket större än bara det fysiska övningarna som många förknippar med yogan. Det är även kontakten och föreningen inåt med dig själv ( you), din närvaro och dina medmänniskor. Younity står för min idé och intention om att vi behöver varandra för att må bra som människor och tillsammans kunna skapa hållbara sammanhang och samhällen under vår livsresa.

Peaceful Meetings speglar min övertygelse om att vi behöver ge oss själva tid, för finna mer grundade svar på vad som gör oss glada, trygga, ger oss mening, inre driv och motivation. När vi möter oss själva med acceptans, kärlek och öppenhet så orkar vi också se och möta varandra medmänskligt och fredligt. Se bakom beteenden, prestationer och illusioner om hur man borde vara. Få vara mänsklig.

Vi påverkar och sprider tillstånd både bra och dåliga och kan välja hur vi vill göra skillnad.

Vad som sprids eller speglas hänger på våra värderingar och våra medvetna val om hur vi vill påverka.

Ibland kan man  behöva lite guidning och tid för reflektion att se och omvärdera sina mönster och val. 

Att allt hänger ihop är tydligare än någonsin.

Ditt perspektiv är ditt inte mitt. Men jag kan välja att vara nyfiken på min omgivnings perspektiv.

Därför behövs ett nyfiket, öppet och respektfullt förhållningssätt för att veta någorlunda säkert vad någon annan vill och menar. Så för att kunna samskapa våra sammanhang  att bli trygga bra sammanhang och platser som stimulerar både energi och kreativitet, behövs medvetna val. De valen behöver grundas inifrån.

Att möta medmänniskor inkluderande och vara en god ”earthling” är något jag tränar mig på och och utmanas i dagligen.

Kort bio om Minna
Jag startade företaget 2016 främst för att erbjuda yoga i olika former, praktisera och inspirera i hur ett mindful-förhållningssätt bidrar till att vi kan landa mer i oss själva. Hitta källan till sin inneboende kraft. 

Augusti 2019 utforskade jag åter att arbeta i  ideell organisation som process-och projektledare på Riksidrottsförbundet/ Sisu Idrottsutbildarna. Men valde att  stället  september 2020 att avsluta min anställning där och återvända till att fortsätta bygga communityn Younity Peaceful Meetings och börja studera till samtalsterapeut inom ACT ( acceptance commitment therapy som är en utvecklad terapimetod med grunden i KBT och beteendeterapin) på HumaNova i Stockholm. Utbildningen pågår i 2 år framtill 2022.

År 2002-2015 en av flera utvecklingsansvariga på Friskis&Svettis Riks. Där, i princip allt vi gjorde hade koppling till organisationens syfte och varför. Har inspirerat på konvent, utbildat och hållit workshops i min tidigare tjänst men även i min firma för bl a ledningsgrupp Yogayama, HR-grupp på IT-bolag men haft störst fokus på fördjupning i och undervisa i yoga.

Utbildningar
Selfleaders facilitator utbildning 2017 – Values in action
Utvecklande Ledarskap, Humanova 2014
Diplomerad Systemisk Coach inriktning ledarskap och organisatorisk utveckling 2011-2012
Juris Kandidat Stockholms universitet 2000
UGL  ( Här&Nu) 2005
Diverse olika tränar/instruktörsutbildningar i F&S från 1995-

Hathayogalärarutbildning 2015
Yinyogalärarutbildning 2016
Fördjupningar inom Pranayama,Yinyoga, for athletes, terapeutisk yoga, mantrayoga m fl 2016-2019
SOMAMOVE-instruktör 2018