Om

JAG VILL /IDÉ
Inspirera individer, grupper eller företag att skapa mellanrum att vara mera människa och därigenom kunna möta sig själv och andra med fredlig öppenhet. Utrymme att vara, bidrar till acceptans samt ro, där energi och kreativitet kan frigöras.

Younity står för idén om att du ( och jag) behöver starta med oss själva, att vi behöver kunna tolka kroppens signaler, förstå och acceptera våra känslor och reaktioner, reflektera över våra egna värderingar som utgör grunden för drivkraft och val. Det handlar i grunden om dig (you) och oss alla andra eftersom vi tillsammans utgör en helhet (unity) i olika stora konstellationer under vår livsresa.

Vi smittar varandra med tillstånd. Vi speglar varandra.  Och vad som sprids eller speglas hänger på värderingarna och hur medvetna vi är om hur vi vill påverka. Det är inte alltid tydligt varken för oss själva eller andra. Ju starkare kontakt inåt med ditt varför, desto större motståndskraft (resiliens) mot stress och kraft för utmaningar. Samtidigt som medkänsla och empati  stärks och klarheten om hur allt hänger ihop blir tydligare.

Ditt perspektiv är inte någon annans, liksom någon annans inte är ditt. Och att det behövs ett nyfiket, öppet och respektfullt förhållningssätt för att veta någorlunda säkert vad någon annan vill och menar. Så för att kunna samskapa våra sammanhang  att bli trygga bra sammanhang och platser som stimulerar både energi och kreativitet, behövs medvetna val inifrån.

Företaget
Jag vill med mitt företag sprida både kunskap om varför andning som redskap kan vara effektivt att stanna upp och känna lugn, få syn på sina värderingar och sig själv, finna sin kreativitet och därigenom leva ett mer balanserat, tryggt och kvalitativt liv . Jag vill också få dig och andra uppleva hur andningsträning påverkar både dig och stämningen i en grupp.  Facilitera  möten där individerna i gruppen tillsammans kan få reflektera och utbyta personliga erfarenheter gällande sina utmaningar eller funderingar på arbetsplatsen eller i livet. Där gruppmedlemmarnas perspektiv utgör en viktig del i processen att minska upplevs stress. Det handlar om att tillåta sig vara mänsklig och öppen och få fler perspektiv på sitt dilemma.

Att möta medmänniskor inkluderande och vara en god ”earthling” är viktigt för mig. Vi blir bättre tillsammans.
Om inte förr, så är det ännu tydligare nu, att vi alla behöver göra medvetna grundade val för att må bra och kunna välja bort det som inte fungerar. Utan i stället välja vägar som leder oss i den riktning som skänker oss mening och trygghet. Den processen förutsätter medvetenhet och uppföljningar regelbundet.

Kort bio om Minna
Minna Fahlström startade företaget 2016 främst för att erbjuda yoga i olika former, praktisera hur ett mindful-förhållningssätt bidrar till att människor landar mer i sig själva . Från 2002-2015 en av flera utvecklingsansvariga i Friskis&Svettis. Där, i princip allt vi gjorde hade koppling till organisationens syfte och varför. Har inspirerat på konvent, utbildat och hållit workshops i min tidigare tjänst men även i min firma för bl a ledningsgrupp Yogayama, HR-grupp på IT-bolag men haft störst fokus på fördjupning i och undervisa i yoga.

Utbildningar
Selfleaders facilitator utbildning 2017 – Values in action
Utvecklande Ledarskap, Humanova 2014
Diplomerad Systemisk Coach inriktning ledarskap och organisatorisk utveckling 2011-2012
Juris Kandidat Stockholms universitet 2000
UGL  ( Här&Nu) 2005
Diverse olika tränar/instruktörsutbildningar i F&S från 1995-

Hathayogalärarutbildning 2015
Yinyogalärarutbildning 2016
Fördjupningar inom Pranayama,Yinyoga, for athletes, terapeutisk yoga m fl
SOMAMOVE-instruktör 2018