Om

JAG VILL /IDÉ
Inspirera individer, grupper eller företag och sprida kunskap om hur medveten närvaro t ex med hjälp av andning , yoga eller meditation kan skapa utrymme, mellanrum, för att hinna leva mer närvarande. Tillåta det mänskliga och mellanmänskliga att få vara med i oavsett sammanhang. För att kunna möta sig själv och andra med fredlig öppenhet. Utrymme att vara, bidrar till en känsla av acceptans samt ro, där energi och kreativitet kan frigöras.

Younity står för min idé och intention om att vi behöver varandra är beroende av varandra att bygga hållbara sammanhang under vår livsresa.

Peaceful Meetings står för och speglar min övertygelse om att vi behöver ge oss själva tid, för finna mer grundade svar på vad vi som gör oss glada, trygga, ger oss mening, inre driv och motivation. När vi möter oss själva med acceptans, kärlek och öppenhet så orkar vi också se och möta varandra medmänskligt och fredligt.

Tillsammans bygger vi hållbara sammanhang under våra livsresor.

Vi påverkar och ”smittar”  varandra även med tillstånd.

Vad som sprids eller speglas hänger på våra värderingar och våra medvetna val om hur vi vill påverka. Det är inte alltid tydligt varken för oss själva eller andra.

När du stannar upp, landar i dig själv en stund så  stärks kontakten inåt med ditt varför. Ju tryggare du känner dig inombords desto större motståndskraft (resiliens) och kraft har du att kunna möta utmaningar.

Att allt hänger ihop är tydligare än någonsin.

Ditt perspektiv är ditt inte mitt.
Därför behövs ett nyfiket, öppet och respektfullt förhållningssätt för att veta någorlunda säkert vad någon annan vill och menar. Så för att kunna samskapa våra sammanhang  att bli trygga bra sammanhang och platser som stimulerar både energi och kreativitet, behövs medvetna val. De valen behöver grundas inifrån.

Företaget
Jag vill med mitt företag sprida både kunskap om hur du kan göra för att få återhämtning och kraft för utveckling. Och samtidigt stärka en kontakt med en mer äkta version av dig själv.

Jag vill inspirera och bjuda på upplevelser av hur andningsövningar , yoga, meditation påverkar både dig och stämningen i en grupp.  Facilitera  möten där individerna i gruppen tillsammans kan få reflektera och utbyta personliga erfarenheter gällande utmaningar eller funderingar på arbetsplatsen eller livet. Där gruppmedlemmarnas perspektiv utgör en viktig del i processen att stärka det som stärker lugn och ro -systemet. Det handlar om att tillåta sig vara mänsklig och öppen och få fler perspektiv på sitt dilemma.

Att möta medmänniskor inkluderande och vara en god ”earthling” är något jag tränar mig på och och utmanas i dagligen.

Kort bio om Minna
Minna Fahlström startade företaget 2016 främst för att erbjuda yoga i olika former, praktisera och inspirera i hur ett mindful-förhållningssätt bidrar till att vi kan landa mer i oss själva. Hitta källan till sin inneboende kraft. 

Från augusti 2019 anställd som process-och projektledare på Riksidrottsförbundet/ Sisu Idrottsutbildarna.

År 2002-2015 en av flera utvecklingsansvariga på Friskis&Svettis Riks. Där, i princip allt vi gjorde hade koppling till organisationens syfte och varför. Har inspirerat på konvent, utbildat och hållit workshops i min tidigare tjänst men även i min firma för bl a ledningsgrupp Yogayama, HR-grupp på IT-bolag men haft störst fokus på fördjupning i och undervisa i yoga.

Utbildningar
Selfleaders facilitator utbildning 2017 – Values in action
Utvecklande Ledarskap, Humanova 2014
Diplomerad Systemisk Coach inriktning ledarskap och organisatorisk utveckling 2011-2012
Juris Kandidat Stockholms universitet 2000
UGL  ( Här&Nu) 2005
Diverse olika tränar/instruktörsutbildningar i F&S från 1995-

Hathayogalärarutbildning 2015
Yinyogalärarutbildning 2016
Fördjupningar inom Pranayama,Yinyoga, for athletes, terapeutisk yoga m fl
SOMAMOVE-instruktör 2018