Om

JAG VILL /IDÉ
Inspirera individer, grupper eller företag att skapa mellanrum att vara mera människa och därigenom kunna möta sig själv och andra med fredlig öppenhet. Utrymme att vara, bidrar till acceptans samt ro, där energi och kreativitet kan frigöras.

Younity står för idén om att du och jag behöver starta med oss själva. Det handlar i grunden om oss eftersom vi tillsammans utgör en helhet (unity) i olika stora konstellationer under vår livsresa.

Vi smittar varandra med tillstånd. Vi speglar varandra.  Och vad som sprids eller speglas hänger på våra värderingar och våra medvetna val om hur vi vill påverka. Det är inte alltid tydligt varken för oss själva eller andra. Ju starkare kontakt inåt med ditt varför, tryggare du känner dig inombords och i sammanhang desto större motståndskraft (resiliens) och kraft har du att kunna möta utmaningar. Känner du trygghet är det större sannolikhet att du känner medkänsla och empati, då stärks och klarnade det tydligare hur allt hänger ihop.

Ditt perspektiv är ditt inte mitt. Därför behövs ett nyfiket, öppet och respektfullt förhållningssätt för att veta någorlunda säkert vad någon annan vill och menar. Så för att kunna samskapa våra sammanhang  att bli trygga bra sammanhang och platser som stimulerar både energi och kreativitet, behövs medvetna val. De valen behöver grundas inifrån.

Företaget
Jag vill med mitt företag sprida både kunskap om varför andning som redskap kan vara effektivt för återhämtning. Och samtidigt stärka en kontakt med en mer äkta version av dig själv.

Jag vill inspirera och bjuda på upplevelser av hur andningsövningar påverkar både dig och stämningen i en grupp.  Facilitera  möten där individerna i gruppen tillsammans kan få reflektera och utbyta personliga erfarenheter gällande utmaningar eller funderingar på arbetsplatsen eller livet. Där gruppmedlemmarnas perspektiv utgör en viktig del i processen att stärka det som stärker lugn och ro -systemet. Det handlar om att tillåta sig vara mänsklig och öppen och få fler perspektiv på sitt dilemma.

Att möta medmänniskor inkluderande och vara en god ”earthling” är något jag tränar mig på och och utmanas i dagligen.

Kort bio om Minna
Minna Fahlström startade företaget 2016 främst för att erbjuda yoga i olika former, praktisera och inspirera i hur ett mindful-förhållningssätt bidrar till att vi kan landa mer i oss själva. Hitta källan till sin inneboende kraft. 

Från augusti 2019 anställd som process-och projektledare på Riksidrottsförbundet/ Sisu Idrottsutbildarna.

År 2002-2015 en av flera utvecklingsansvariga på Friskis&Svettis Riks. Där, i princip allt vi gjorde hade koppling till organisationens syfte och varför. Har inspirerat på konvent, utbildat och hållit workshops i min tidigare tjänst men även i min firma för bl a ledningsgrupp Yogayama, HR-grupp på IT-bolag men haft störst fokus på fördjupning i och undervisa i yoga.

Utbildningar
Selfleaders facilitator utbildning 2017 – Values in action
Utvecklande Ledarskap, Humanova 2014
Diplomerad Systemisk Coach inriktning ledarskap och organisatorisk utveckling 2011-2012
Juris Kandidat Stockholms universitet 2000
UGL  ( Här&Nu) 2005
Diverse olika tränar/instruktörsutbildningar i F&S från 1995-

Hathayogalärarutbildning 2015
Yinyogalärarutbildning 2016
Fördjupningar inom Pranayama,Yinyoga, for athletes, terapeutisk yoga m fl
SOMAMOVE-instruktör 2018